Dotácie

- Štátne dotácie na fotovoltaiku 2024 -

Zelená domácnostiam

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú
> fotovoltické panely > veterné turbíny > slnečné kolektory > kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú
> fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
> fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
> fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako
> rodinný dom > rozostavaný rodinný dom > respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Obnov dom


Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Vďaka projektu obnov dom, môžu uchádzači získať dotáciu vo výške 30% až 60% z celkovej investície na obnovu rodinného domu.

Vzhľadom na komplexnosť riešenia celkovej energetickej úspory domácností, odporúčame oboznámiť sa vopred s podmienkami získania tejto podpory na oficiálnej stránke projektu www.obnovdom.sk.

Obnov dom | Vaše Energie
Operačný program - Kvalita životného prostredia | Vaše Energie

Operačný program
Kvalita životného prostredia

Podnikatelia môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltaických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Firmy môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať:
> najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik
> 70 % pre stredný podnik
> 60 % pre veľký podnik

Viac informácií a podmienkach uplatnenia nájdete priamo na www.siea.sk.