Mnoho ľudí vníma fotovoltaické elektrárne ako príliš nákladné alebo náročné na realizáciu. Ako to v skutočnosti je?

Pozrime sa na to pekne od začiatku.

V prvom rade je dôležité objasniť si dôvod, prečo sa ľudia rozhodnú pre solárnu elektráreň. Motivuje ich myšlienka na modernizáciu vlastného príbytku? Alebo je to túžba skúsiť niečo nové? Alebo chcú mať proste to, čo má sused/ kamarát?

V skutočnosti sú fotovoltaické zariadenia pre domácnosti vhodné pre ľudí, ktorí chcú, chcú ušetriť obrovské množstvo finančných prostriedkov, túžia po nezávislosti od verejných zdrojov energií a chcú investovať do zveľadenia svojho majetku.

Úspora financií

Pred tým ako si objasníme spôsoby, ktorými budete šetriť vašu peňaženku je nutné uvedomiť si, že bez počiatočných nákladov to, bohužiaľ, nepôjde. Rovnako ako si kúpite novšie auto s nižšou spotrebou, potrebujete si zaobstarať nástroj, ktorý vám nahradí drahú energiu z verejných zdrojov. Pri výbere zariadení je preto veľmi dôležité brať do úvahy vašu aktuálnu spotrebu energie, orientáciu vašej strechy, alebo pozemku a tiež zvážiť na čo konkrétne by ste chceli solárnu energiu využívať. Tieto skutočnosti majú totiž obrovský vplyv na správny výber komponentov. Tu platí, že čím lepšie je elektráreň vyskladaná a prispôsobená reálnym potrebám zákazníka, tým vyšší je jej prínos.

Aby bola doba návratnosti investície čo najnižšia, odporúčame vám prebrať všetky hore uvedené faktory so špecialistom. Ten dôkladne zváži aké konkrtétne paramatre by vaša elektráreň mala mať, aby vám bola schopná priniesť maximálny možný úžitok.

Aktuálne na Slovensku prebieha projekt Zelená domácnostiam III, vďaka ktorému máte možnosť získať štátne dotácie na vašu solárnu elektráreň. (prelink na dotácie).

Navyše, svoje zariadenie môžete financovať aj prostredníctvom banky, takže počiatočné náklady na realizáciu si nastavíte tak, aby to vyhovovalo vášmu rozpočtu.

Energetická nezávislosť

V dobe neutáleho a nepredvídateľného zdražovania energií sa domácnosti a firmy ocitajú v náročnej situácii. Svietiť, ohrievať si vodu a používať elektrospotrebiče dnes už musí väčšina z nás. Prostredníctvom vlastnej solárnej elektrárni si dokážete zabezpečiť čiastočnú či dokonca úplnú nezávislosť počas mnohých mesiacov v roku.

Vďaka vyspelým technológiám úschovy energie máte možnosť ukladať vaše prebytky z dňa do batérií a využiť ich napríklad večer, keď býva spotreba vyššia, ako vlastná produkcia. Solárnou energiou si môžete tiež ohrievať vodu, či dokonca kúriť. (pre viac info si prečítajte článok Ako čo najefektívnejšie využiť solárnu energiu?)

Takže v prípade výpadku elektrickej energie, prípadne extrémnemu nárastu cien už nemusíte byť.

Zveľaďovanie majetku

V dnešných dňoch, viac ako kedykoľvek predtým, pociťujeme rýchlo stúpajúce ceny tovarov a služieb na každom kroku.Tento trend v praxi spôsobuje napríklad to, že ak si dnes kúpite nový dom už pár týždňov môže mať ten istý dom aj o 10% vyššiu cenu. Rovnako je to aj pri fotovoltaických elektrárňach- ich hodnota neustále stúpa. Investíciou do kvalitného zariadenia sa váš majetok bude zhodnocovať viac a viac, spolu s rastúcimi cenami.

Solárne elektrárne a uhlíková neutralita

Solárna energia je jeden z obnoviteľných zdrojov, ktorý v prevádzke neprodukuje žiadne emisie znečisťujúcich látok ani oxidu uhličitého. Životnosť kvalitných solárnych panelov sa momentálne pohybuje v rozmedzí od 25 do 30 rokov. A už dnes existujú technológie na recykláciu fotovoltaických článkov, ktoré umožňujú ich použitie na výrobu nových panelov.

Je pravda, že slnko svieti pre každého z nás. Vieme že tu bude každé ráno a prinesie nám životodarnú energiu. Vďaka technológiám fotovoltaických elektrární máme dnes možnosť získať od slnka ešte viac. Máme možnosť oslobodiť sa od nestálych podmienok dodávateľov elektrickej energie a získať tak čiastočnú alebo úplnú energetickú nezávislosť, ktorá prináša istotu a finančnú úľavu.

My ve VAŠE ENERGIE neúnavne pracujeme na tom, aby naše elektrárne spĺňali všetky parametre nutné pre maximalizáciu vášho úžitku.Pretože prinášať hodnotu našim zákazníkom je naším poslaním.